Významné osobnosti

Tomáš z Lysé (15. století)

Byl děkanem fakulty svobodných umění Univerzity Karlovy a v letech 1415-1416 byl rektorem univerzity.

 Václav Krolmus (3.10.1790 v Březince – 24.10.1861 v Praze)

Katolický kněz. Byl kaplanem na faře v Lysé nad Labem. Mezi jeho záliby patřilo sbírání lidových zvyků, lidových písní a pověstí. Je autorem knihy „Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy s ohledem na bájesloví českoslovanské“.

 

 František Otruba (4.1.1859 v Nevraticích – 8.8.1945 v Lysé nad Labem)

Kantor, který v Lysé nad Labem působil od roku 1880. V letech 1904 – 1924 byl ředitelem obecné a měšťanské školy dívčí. Aktivně se účastnil veřejného života ve městě, byl členem spolku „Čtenářská jednota“ a „Muzejní společnost“. Je autorem knihy „ Paměti města Lysé n. L. a vesnic okolních“. Byl čestným občanem města. 

 

Jindřich Vodák ( 8.11.1867 v Lysé nad Labem – 10.4.1940 v Praze)

Literární a divadelní kritik. Absolvoval obor čeština a francouzština na FF UK. Od roku 1894 byl středoškolským profesorem a přispíval do řady časopisů, v nichž se prezentovali mladí literární kritici. Po vzniku samostatného republiky byl Vodák jmenován radou ministerstva školství a v roce 1928 dostal čestný doktorát filosofii. Po jeho smrti vyšlo několik svazků jeho kritického díla (Kapitoly o dramatě (1941), Eduard Vojan (1943), Cestou (1946). 

MUDr. Rudolf Jedlička ( 20.2.1869 v Lysé nad Labem – 26.10.1926 v Praze)

Univerzitní profesor. Pocházel z rodiny lyského lékaře MUDr. Michala Jedličky. Věnoval se chirurgii a jako jeden z prvních lékařů na světě začal užívat rentgen. S jeho jménem je nerozlučně spjato několik ústavů a institucí – Pražské sanatorium, druhá chirurgická klinika, Státní výzkumný ústav radiologický, Ústav radium-therapeutický, ústav pro plastickou chirurgii. 1. dubna 1913 založil Jedličkův ústav.

 

Josef Vojáček (20.6.1874 v Praze – 6.12.1958 v Lysé nad Labem)

Působil v Lysé nad Labem jako katecheta od roku 1903. Pedagogicky rovněž působil na lyských školách. Věnoval se historii města a okolí. Je autorem knihy „ Lysá nad Labem – grunty, domky a jejich majitelé“, která vyšla v r. 1936. Byl čestným občanem města. 

Bedřich Hrozný (6.5.1879 v Lysé n. L.– 12.12.1952 v Praze)

Byl mezinárodně uznávaný český klínopisec a orientalista, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů a položil základy oboru chetitologie. Byl děkanem Filozofické fakulty UK a v letech 1939-1940 rektorem UK v Praze.

 

Jaroslav Igor Vilímek ( 2.9.1890 v Lysé nad Labem – 23.6.1917 ve Zborově)

Korespondent firmy Laurin a Klement v Rusku. Na začátku první světové války dobrovolně vstoupil do České Družiny. Padl u Zborova. In memoriam byl jmenován kapitánem.