«

»

Říj 09

bazárek

BAZÁREK

pondělí-středa 19.-21. ŘÍJNA 2020
od 9.00 hodin

v RC Parníček

www.rcparnicek.cz