«

»

Pro 02

zimní setkání

ZIMNÍ SETKÁNÍ v zámeckém parku
aneb Úcta k historické kráse

pátek 8. PROSINCE 2016
od 17:00 hodin

sál 1. patra lyského zámku

  • odborný výkald Mgr. Evy Zápalkové o staviteli a architektovi Emilu Prücknerovi
  • od 17:45 koncert
    Šporkovo trio

www.mestolysa.cz www.domovnazamku.cz www.spolekrodakulysa.cz