«

»

Zář 07

výstava

NOVÁ ŠKOLA VČERA A DNES
40 let ZŠ a 20 let OA

14. ZÁŘÍ – 10. ŘÍJNA 2015

výstava fotografií a dokumentů k historii „Nové školy“ v Lysé nad Labem
v protorách augustiniánského kláštera v Lysé n. L.