«

»

Lis 07

výstava

ŽIVOT S PÍSMEMvýstava

29. ŘÍJNA 2018 – 18. LEDNA 2019

Výstava obrazů Karla Janouška

v budově bývalého augustiniánského kláštera