«

»

Bře 21

výstava

JARO NA VSI

18. BŘEZNA – 30. DUBNA 2017
od 9:00 do 17:00 hodin

(denně mimo pondělí)

Polabské národopisné muzeum (skanzen) Přerov nad Labem

Tradiční velikonoční výstava s bohatým doprovodným programem.

www.polabskemuzeum.cz