«

Bře 13

upozornění

UPOZORNĚNÍ!!!

Na základě rozhodnutí vlády České republiky jsou ode dne 13. března 2020 zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to veřejné tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.