«

»

Říj 09

univerzita volného času

KRÁLÍČKOVA VILA V LITOLI – JEJÍ VÝZNAM A OBNOVA

úterý 16. ŘÍJNA 2018
od 18.00 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší Mgr. Šárka Koukalová.

www.knihovnalysa.cz