«

»

Bře 03

univerzita volného času

VARHANY

čtvrtek 15. BŘEZNA 2018
od 18.00 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší Jan Mikušek.

www.knihovnalysa.cz