«

»

Pro 21

univerzita volného času

MÉNĚ ZNÁMÍ SOUSEDÉ
aneb fauna středního Polabí

úterý 9. LEDNA 2018
od 17.30 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

www.knihovnalysa.cz

Plakát:Univerzita volného.