«

»

Lis 07

univerzita volného času

VZNIK PRVNÍ REPUBLIKY

úterý 14. LISTOPADU 2017
od 17.00 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší Mgr. Jitka Neradová

www.knihovnalysa.cz

Plakát:univerzita volného.