«

»

Bře 27

toulky minulostí

TOULKY MINULOSTÍ:
Gotické umění v Čechách

úterý 2. DUBNA 2019
od 16:30 hodin

přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně Lysá n/L.

www.knihovnalysa.cz