«

»

Říj 21

přednáška

EMOCE VE VÝCHOVĚ DĚTÍ

středa 4. LISTOPADU 2020
od 17.00 hodin

v RC Parníček

www.rcparnicek.cz