«

»

Lis 10

přednáška

BÝT NABLÍZKU NA KONCI CESTY…hospic

čtvrtek 21. LISTOPADU 2019
od 18.00 hod.

Přednáška o zkušenostech z doprovázení umírajících v péči domácího hospice.

v městské knihovně, vstup zdarma

www.knihovnalysa.cz