«

»

Lis 02

přednáška

ŽIVOT A DÍLO FRANTIŠKA FIŠERA Z LYSÉ NAD LABEM

úterý 12. LISTOPADU 2019
od 18.00 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší Ing.Mgr. Josef Hák.

www.knihovnalysa.cz