«

»

Lis 09

přednáška

NEJDE JEN O PRSArakovina prsu

úterý 20. LISTOPADU 2018
od 17.00 hod.

Přednáška seznamuje se zásadami prevence rakoviny prsu, zahrnuje teoretické a praktické samovyšetření prsu na fantomech.

Přednáší členky pacientské organizace Alen-sdružení žen z.s. Praha cyklu  

V městské knihovně, vstup volný.

www.knihovnalysa.cz