«

»

Lis 07

přednáška

BON REPOS A PRVNÍ POZEMKOVÁ REFORMA

úterý 13. LISTOPADU 2018
od 17.30 hod.

Přednáška z cyklu Univerzity volného času.
Přednáší Ing. Stanislav Svoboda.

V městské knihovně, vstup volný.

www.knihovnalysa.cz