«

»

Lis 04

právní poradenství

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

čtvrtek 12. LISTOPADU 2020
od 15.30 hodin

v RC Parníček

www.rcparnicek.cz