«

»

Kvě 20

Noc kostelů

NOC KOSTELŮ 2015

pátek 29. KVĚTNA 2015
od 18:00 hodin

v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n/L. :

 • 18:00 vyzvánění zvonů, zahájení
 • 18:10 „Ježíš – světlo tmy“ hudební pásmo dětské scholy
 • 19:00 komentovaná prohlídka barokních varhan
 • 21:00 tichá adorace
 • 20:30 Četba pro potěchu duše
 • 23:00 ukončení Noci kostelů 2015

v evangelickém kostele:

 • 19:30 zahájení
 • 19:35 Biblické písně – koncert
 • 20:05 volný program
 • 21:00 komentovaná prohlídka sborového areálů
 • 22:00 krátká modlitební chvíle na závěr

www.nockostelu.cz