«

»

Dub 13

muzikál

SPORCK – PERSONA BAROQUE

úterý 23. DUBNA 2013
středa 24. DUBNA 2013
vždy od 18:00 hodin

Muzikál – opera na šporkovské téma
v podání žáků, učitelů a hostů ZUŠ F.A. ŠPORKA.

www.kinolysa.cz                               www.zuslysa.cz

Plakát: SPORCK PERSONA BAROQUE