«

»

Zář 10

mše svatá

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

neděle 20. ZÁŘÍ 2015
od 9.30 hod.

v kostele Narození sv. Jana Křtitele
celebruje Msgr. Miloslav kardinál Vlk

po mši následuje setkání s panem kardinálem v areálu farní zahrady

www.rkflysa.wz.cz