«

»

Čer 21

legiovlak

LEGIOVLAK

neděle 9. ČERVENCE 2017
v 9.00 hod.

vlakové nádraží

Slavnostní představení Legiovlaku proběhne na místním vlakovém nádraží v neděli 9. července v 10 hodin. O kulturní program se postará Hasičská dechová hudba, místní a křenečtí baráčníci, přítomni budou také sokolové, skauti a řada hostů.

Replika Legiovlaku, která čítá 13 zrekonstruovaných vagonů čs. legionářů,  bude v našem městě k vidění do čtvrtka 13. července.