«

»

Bře 06

křeslo pro hosta

KŘESLO PRO HOSTA
v Domově
Na Zámku

středa 18. BŘEZNA 2015
od 17:00 hodin

Posezení s režisérem panem Zdeňkem Troškou.

Domov Na Zámku, sál v 1. patře

www.domovnazamku.cz

Plakát:křeslo pro hosta