«

»

Čer 29

koncert

ZÁMECKÁ PROMENÁDA

sobota 8. SRPNA 2014
od 15:00 hodin

Promenádní koncert lyské
Hasičské dechové hudby.

v atriu augustiniánského kláštera Lysá nad Labem


V případě nepříznivého počasí se koncetry ruší.

www.domovnazamku.cz

www.knihovnalysa.cz

www.hasdechlysa.cz

Plakát: Zámecká promenáda