«

»

Pro 19

koncert

POUTNÍ MŠE SVATÁ

sobota 4. LEDNA 2014
od 10:00 hodin

se zpěvy lyského Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele
v zámecké kapli sv.Tří králů (zámek Lysá nad Labem)

Otevřeno pro veřejnost.

www.domovnazamku.cz

Plakát: Tříkrálová mše_2014