«

»

Pro 03

koncert

ADVENTNÍ KONCERTadventní koncert

neděle 8. PROSINCE 2019
od 16:00 hodin

adventní benefiční koncert
v kostele Narození sv. Jana Křtitele Lysá nad Labem

Výtěžek koncertu bude věnován Dětskému domovu v Milovicích