«

»

Kvě 05

koncert

III. DĚTSKÝ BENEFIČNÍ KONCERTbenefiční koncert

pátek 11. KVĚTNA 2018
od 17:00 hodin

v Evangelickém kostele v Lysé n. L.

účinkují děti z Farního sboru Českobratrské církve evangelické

výtěžek bude věnován na dokončení oprav fary, která je rodným domem Bedřicha Hrozného