«

»

Čer 19

koncert

ZÁMECKÁ PROMENÁDA

sobota 1. ČERVENCE 2017
od 15:00 hodin

Promenádní koncert lyské
Hasičské dechové hudby.

v atriu augustiniánského kláštera Lysá nad Labem

V případě nepříznivého počasí se koncetry ruší.

www.domovnazamku.cz

www.mestolysa.cz

www.hasdechlysa.cz