«

»

Kvě 03

koncert

II. DĚTSKÝ BENEFIČNÍ KONCERT

pátek 19. KVĚTNA 2017
od 17:30 hodin

evangelický kostel Lysá n. L.

účinkují děti z Farního sboru Českobratrské církve evangelické

výtěžek bude věnován na opravu fary