«

»

Dub 24

koncert

DĚTSKÝ BENEFIČNÍ KONCERT

pátek 6. KVĚTNA 2016
od 17:00 hodin

evangelický kostel Lysá n. L.

účinkují děti ze Sboru českobratrské církve evangelické

výtěžek bude věnován na opravu fary