«

»

Pro 07

betlémské světlo

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

neděle 17. PROSINCE 2017

Skauti a skautky z Lysé n. L. Vám v neděli předají Betlémské světlo.
Místo a čas bude upřesněn a zveřejněn na stránkách www.skautlysa.cz