«

»

Bře 09

beseda

CHŘIPKOVÁ ONEMOCNĚNÍ A POSILOVÁNÍ IMUNITY

pondělí 19. DUBNA 2021
od 17.00 hodin

beseda v RC Parníček

nutná rezervace předem, cena: 90,-Kč

www.rcparnicek.cz